Điều kiện giao dịch


Tài khoản Cent

Sàn giao dịch trực tuyến quốc tế InstaForex cung cấp cho khách hàng của mình cơ hội để giao dịch trên thị trường ngoại hối bằng cách sử dụng các tài khoản, loại tiền của chúng được thể hiện bằng Đồng Cents Mỹ.

Các loại tài khoản Cent.Standard và Cent.Eurica được thiết kế cho các nhà giao dịch mới bắt đầu và hướng đến các khách hàng là người mới trong giao dịch và vì mục đích này, họ cần truy cập vào khối lượng giao dịch tối thiểu càng ít càng tốt. Trên những tài khoản này, Micro Forex có sẵn với khối lượng lot 0,0001 của lot thị trường (chi phí lot là 0,1 Đồng Cents Mỹ) cho phép thực hành gần như không có rủi ro nào cho khoản tiền gửi. Loại tài khoản này cũng phù hợp cho những người muốn thử nghiệm chiến lược giao dịch với rủi ro tối thiểu bằng cách sử dụng lợi thế giao dịch từ lot 0,0001.

Ngoài khả năng có khối lượng giao dịch tối thiểu được phép nhỏ nhất - 0,0001 của lot thị trường, người sở hữu tài khoản Cent.Standard và Cent.Eurica có các điều khoản giao dịch giống như Insta.Standard và Insta.Eurica. Ràng buộc duy nhất là kích thước tiền gửi tối đa được phép cho các tài khoản nhóm cent của Cent.Standard và Cent.Eurica liên quan đến việc hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, được đề xuất để mở các tài khoản thuộc loại Insta.Standard và Insta.Eurica, không có hạn chế về kích thước tiền gửi tối đa và khối lượng giao dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn