Support service
×

Hợp đồng CFD trên tài khoản demo

Tôi có thể sử dụng tài khoản demo cho CFD trên giao dịch cổ phiếu và hợp đồng tương lai không?
 
Giao dịch trên tài khoản demo tương tự như giao dịch trên tài khoản thực. Do đó, giao dịch trên tài khoản demo không có giới hạn đối với loại công cụ giao dịch mà người ta sử dụng.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""

Gửi tiền thuận tiện bất cứ lúc nào