Support service
×

Bạn có tài khoản mini / micro / cent không?

InstaForex mang đến cho khách hàng cơ hội giao dịch trên thị trường Forex bằng cách sử dụng ba loại tài khoản cùng một lúc: Micro Forex, Mini Forex, Standard Forex. Để thực hiện một công nghệ như vậy, một lô 10.000 không theo tiêu chuẩn đã được thành lập, mà ở giao dịch 0,01 lô đưa ra giá điểm là 0,01 đô la, tức là mức tối thiểu tuyệt đối, cho phép chủ sở hữu tài khoản khoảng 5.000 - 10.000 kiểm soát rủi ro của họ một cách hiệu quả . Đồng thời, kích thước lô là 10.000 giúp cho việc tính toán chi phí điểm thuận tiện khi mở giao dịch.

Hãy xem dữ liệu bên dưới:

0,01 lô giao dịch InstaForex = giá $ 0,01 pip

0,1 lô giao dịch InstaForex = giá
$ 0,1 pip

1 lô giao dịch InstaForex = giá $ 1 pip

10 lô giao dịch InstaForex = giá $ 10 pip

100 lô giao dịch InstaForex = giá $ 100 pip

1.000 lô giao dịch InstaForex = giá $ 1.000 pip

Ngoài ra, InstaForex mang đến cơ hội giao dịch bằng Tài khoản Cent.

Thông tin chính về các loại tài khoản được gửi trong phần "Dành cho nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - "Loại tài khoản".

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""