Support service
×

Phí qua đêm 3 lần

Khi thực hiện một vị thế từ Thứ Tư đến Thứ Năm, một khoản phí qua đêm ba lần được cộng dồn. Nó xảy ra vì thị trường ngoại hối là thị trường giao ngay. Có nghĩa là tất cả các giao dịch được thực hiện vào ngày làm việc thứ hai sau khi lệnh giao dịch được đặt. Đó là lý do vì sao từ thứ Tư đến thứ Năm (lúc 00:00), phí qua đêm được cộng dồn cho các ngày của cuối tuần trước và thứ Tư của tuần này (vì cuối tuần thị trường Forex không làm việc).


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""