Support service
×

Spread của bạn có cố định không?

InstaForex sử dụng Spread cố định trên tất cả các công cụ giao dịch ngoại trừ các cặp tiền tệ Chính, trong khoảng thời gian thanh khoản thấp (từ 23:30 đến 03:00 giờ giao dịch), Spread trên một số Forex Majors có thể tăng lên đến 10 pips;

EUR / CZK và EUR / SEK Spread có thể tăng gấp hai lần trong bối cảnh biến động thấp vào ban đêm (từ 23:00 đến 03:00 theo giờ giao dịch InstaTrader);

GBP / CHF, Spread có thể tăng lên 13 pips trong thời kỳ thanh khoản thấp vào giao dịch ban đêm (từ 23:30 đến 01:00 theo giờ của nền tảng giao dịch);

USD / ZAR, Spread có thể tăng lên đến 200 pips trong khoảng thời gian thanh khoản thấp từ 23:00 đến 08:00 theo thời gian giao dịch.

Danh sách Spread được gửi trong phần "Nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - Công cụ giao dịch.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""