Support service
×

Spread của bạn có cố định không?

InstaForex sử dụng Spread cố định trên tất cả các công cụ giao dịch ngoại trừ các cặp tiền tệ Chính, trong khoảng thời gian thanh khoản thấp (từ 23:30 đến 03:00 giờ giao dịch), Spread trên một số Forex Majors có thể tăng lên đến 10 pips;

EUR / CZK và EUR / SEK Spread có thể tăng gấp hai lần trong bối cảnh biến động thấp vào ban đêm (từ 23:00 đến 03:00 theo giờ giao dịch InstaTrader);

GBP / CHF, Spread có thể tăng lên 13 pips trong thời kỳ thanh khoản thấp vào giao dịch ban đêm (từ 23:30 đến 01:00 theo giờ của nền tảng giao dịch);

USD / ZAR, Spread có thể tăng lên đến 200 pips trong khoảng thời gian thanh khoản thấp từ 23:00 đến 08:00 theo thời gian giao dịch.

Danh sách Spread được gửi trong phần "Nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - Công cụ giao dịch.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""