Điều kiện giao dịch


Kích thước spreadInstaForex sử dụng chênh lệch cố định trên tất cả các công cụ giao dịch ngoại trừ các cặp tiền tệ chính. Trong giai đoạn thanh khoản thấp (từ 23:30 đến 03:00 giờ máy chủ), chênh lệch trên một số cặp tiền tệ Forex chính có thể tăng lên đến 10 pips;

EUR/CZK và EUR/SEK, chênh lệch có thể tăng gấp đôi trong giai đoạn biến động thấp vào ban đêm (từ 23:00 đến 03:00 giờ máy chủ InstaTrader);

GBP/CHF, chênh lệch có thể tăng lên đến 13 pips trong giai đoạn thanh khoản thấp vào buổi tối (từ 23:30 đến 01:00 giờ nền tảng giao dịch);

USD/ZAR, chênh lệch có thể tăng lên đến 200 pips trong giai đoạn thanh khoản thấp từ 23:00 đến 08:00 giờ máy chủ.

Danh sách chênh lệch được đệ trình trong phần "Nhà giao dịch" - "Điều kiện giao dịch" - Công cụ giao dịch.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn