Support service
×

Tôi có một thẻ ngân hàng không có tên. Tôi có thể xác minh nó không?

Nếu muốn xác minh thẻ ngân hàng không có tên trên thẻ, bạn cần tải lên tài liệu hiển thị thông tin về thẻ này như số, thời hạn hiệu lực và tên chủ sở hữu thẻ. Điều quan trọng, bạn cần ẩn một phần của số thẻ trong tài liệu, chỉ để lại 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng hiển thị. Bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình ngân hàng trực tuyến của bạn có thể cung cấp thông tin như vậy. Khi tải lên một ảnh chụp màn hình, hãy đảm bảo rằng nó có chứa địa chỉ URL của trang web.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""