Support service
×

Tôi có một thẻ ngân hàng không có tên. Tôi có thể xác minh nó không?

Nếu muốn xác minh thẻ ngân hàng không có tên trên thẻ, bạn cần tải lên tài liệu hiển thị thông tin về thẻ này như số, thời hạn hiệu lực và tên chủ sở hữu thẻ. Điều quan trọng, bạn cần ẩn một phần của số thẻ trong tài liệu, chỉ để lại 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối cùng hiển thị. Bảng sao kê ngân hàng hoặc ảnh chụp màn hình ngân hàng trực tuyến của bạn có thể cung cấp thông tin như vậy. Khi tải lên một ảnh chụp màn hình, hãy đảm bảo rằng nó có chứa địa chỉ URL của trang web.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""