Support service
×

Cách tốt nhất để chụp ảnh thẻ để xác minh thẻ là gì?

Trước hết, hãy đảm bảo rằng nơi bạn chụp ảnh có đủ ánh sáng. Nếu thẻ ngân hàng của bạn có màu tối, hãy đặt nó trên bề mặt sáng, và ngược lại, đặt thẻ màu sáng trên bề mặt tối. Thông tin trên thẻ phải có thể đọc được. Khi chụp ảnh, hãy lấy nét vào thẻ để đảm bảo rằng hình ảnh rõ ràng. Bạn có thể thực hiện một vài bức ảnh, chọn bức ảnh đẹp nhất và tải nó lên.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""