Support service
×

Tôi có thể ký quỹ / rút tiền nếu tài khoản của tôi chưa được xác minh không?

Được, bạn vẫn có thể ký quỹ và rút tiền nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh. Tuy nhiên, một số phương thức thanh toán như thẻ ngân hàng/chuyển khoản ngân hàng chỉ khả dụng cho các tài khoản đã xác minh.


Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""