Support service
×

Gửi và rút tiền có khả dụng cho các tài khoản chưa được xác minh không?

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bổ sung tài khoản của mình, rút tiền hoặc chuyển tiền giữa các tài khoản mà không cần thông qua xác minh tài khoản.
 
Tuy nhiên, theo thỏa thuận cung cấp, các điều khoản mà khách hàng chấp nhận khi mở tài khoản giao dịch, công ty có quyền yêu cầu xác nhận tính hợp lệ của dữ liệu đăng ký. Để thực hiện việc này, bất cứ lúc nào công ty cũng có thể yêu cầu khách hàng cung cấp bản sao hộ chiếu điện tử hoặc bản sao có chứng thực của công chứng viên.
 
Nếu khách hàng chưa nhận được yêu cầu bản scan tài liệu, thủ tục xác minh tài khoản giao dịch không bắt buộc.


Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""