Support service
×

Làm thế nào để kiểm tra / giảm kích thước của một tài liệu sẽ được tải lên?

Nếu bản sao của tài liệu nằm trên PC của bạn, hãy nhấp chuột phải vào tệp, sau đó chọn "Thuộc tính" (Properties), nơi bạn sẽ tìm thấy kích thước của tệp.
 
Bạn có thể thay đổi kích thước tệp bằng Paint, một phần mềm vẽ tiêu chuẩn trên máy tính (mở tài liệu thông qua chương trình này và nhấp vào "Thay đổi kích thước" (Resize)) hoặc thông qua bất kỳ trình chỉnh sửa ảnh nào.
 
Nếu bạn đã sử dụng thiết bị di động để chụp ảnh tài liệu của mình, thì kích thước tệp có thể được thay đổi với sự trợ giúp của trình chỉnh sửa ảnh.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""