Support service
×

Ưu điểm của cấp độ xác minh thứ hai là gì?

Cấp độ xác minh thứ hai xác nhận tài khoản. Tất cả các dịch vụ của Công ty đều có sẵn cho bạn với mức xác minh thứ hai.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""