Support service
×

Những tài liệu nào cần thiết để xác minh tài khoản?

Để xem danh sách các tài liệu cần thiết cho từng cấp độ xác minh, hãy chọn Xác minh tài khoản trong phần Dành cho Nhà giao dịch trên trang web InstaForex.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""