Support service
×

Những tài liệu nào cần thiết để xác minh tài khoản?

Để xem danh sách các tài liệu cần thiết cho từng cấp độ xác minh, hãy chọn Xác minh tài khoản trong phần Dành cho Nhà giao dịch trên trang web InstaForex.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""