Xác minh


Danh sách tài liệu để xác minh.

Danh sách các tài liệu được chấp nhận cho mỗi cấp độ xác minh có thể được tìm thấy trong mục Dành cho Nhà giao dịch trên trang web InstaForex, Xác minh tài khoản giao dịch. Một tài liệu từ danh sách là đủ để xác minh tài khoản ở bất kỳ cấp độ nào.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn