Support service
×

Kích thước tối thiểu / tối đa của bản sao tài liệu đã scan được chấp nhận để xác minh là bao nhiêu?

Kích thước tệp không được vượt quá 8 MB, độ phân giải ít nhất là 400 pixel.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Thank you! Is there anything you would like to add?

How would you rate the answer you received?

Leave your comment (optional)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""