Support service
×

Kích thước tối thiểu / tối đa của bản sao tài liệu đã scan được chấp nhận để xác minh là bao nhiêu?

Kích thước tệp không được vượt quá 8 MB, độ phân giải ít nhất là 400 pixel.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""