Support service
×

Tôi có thể xem trạng thái xác minh của mình ở đâu?

Sau khi bạn tải lên tài liệu để xác minh trong Khu vực khách hàng của mình, bạn sẽ thấy trạng thái cho bạn biết rằng tài liệu đã được tải lên và được chấp nhận để xem xét. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn rằng tài liệu của bạn đã được nhận. Ngay sau khi người quản lý xác minh xử lý yêu cầu của bạn, trạng thái trong Khu vực khách hàng của bạn sẽ được cập nhật và bạn sẽ nhận được email kèm theo quyết định.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""