Support service
×

Cấp độ xác minh thứ ba để làm gì?

Cấp độ xác minh thứ ba là bắt buộc đối với những khách hàng cần rút lợi nhuận nhận được với việc sử dụng một số loại tiền thưởng không cần gửi tiền. Nếu bạn được yêu cầu vượt qua cấp độ xác minh thứ ba, bạn sẽ thấy thông báo về cấp độ này trên trang web rút tiền. Trừ khi bạn thấy thông báo như vậy thì bạn không cần phải vượt qua cấp xác minh thứ ba.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""