Support service
×

Cấp độ xác minh thứ ba để làm gì?

Cấp độ xác minh thứ ba là bắt buộc đối với những khách hàng cần rút lợi nhuận nhận được với việc sử dụng một số loại tiền thưởng không cần gửi tiền. Nếu bạn được yêu cầu vượt qua cấp độ xác minh thứ ba, bạn sẽ thấy thông báo về cấp độ này trên trang web rút tiền. Trừ khi bạn thấy thông báo như vậy thì bạn không cần phải vượt qua cấp xác minh thứ ba.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""