Facebook
 
 

Hisoblash formulasi

SMA = Sum(Price)/n, bu yerda


Price — 1 dan n gacha moment uchun narx;

n — sirpanuvchi o'rtachaning davri.

Savdoda qo'llanilishi

Sirpanuvchi o'rtachalarning turlicha xillari - bu tahlil qilishning ommabop vositasidir. MAni hisoblashning umumiy davrlari katta miqdorda bo'lishiga qaramay savdoda sirpanuvchi o'rtachalarning qo'llanilishi ikki omilga asoslab quriladi: MA yordamida trendning yo'nalishini aniqlash imkoniyati, shuningdek narxning shu kompyuter indikator chizig'idan teshib o'tishi/qaytishiga savdo qilish.

Metatreyder uchun IFX_MultiMovingAverage indikatori holida treyder qo'llaniladigan to'rtta sirpanuvchi o'rtachalardan istalgani namoyish qiladigan yo'nalishni qiyinchiliksiz aniqlashi mumkin. Indikatorning rangi tendensiyaning yo'nalishini ko'rsatadi: indikatorning qo'shimcha darchasidagi "sirpanuvchi o'rtachalarning" qizil ragi sirpanuvchi o'rtacha pastga qarab yo'nalganini ko'rsatadi. IFX_MultiMovingAverage indikatorining zargori rangi yuqoriga ko'tariluvchi tendensiyadan darak beradi.

Bu indikator asosida treyder bir darchada qaysi tendensiya katta vaqt oralig'ida ustuvor ekanini kuzatib, turli xil sirpanuvchi o'rtachalarning ko'rsatishlarini kombinatsiya qilishi mumkin. Bu omilni hisobga olib, ustuvor tendensiya yo'nalishida bitimga kirish/chiqish to'g'risida, ammo qisqa muddatli davrga ega bo'lgan sirpanuvchi o'rtachalarning ko'rsatishlaridan uzilmagan holda qaror qabul qilish mumkin.

IFX_MultiMovingAverage

IFX_MultiMA indikatorining parametrlari

MA1 = 13

MA2 = 34

MA3 = 55

MA4 = 89

Yuklab olish


Ro'yxatga qaytish
Hozir telefon orqali gaplasha olmaysizmi?
Savolingizni bering chatda.