Технически въпроси


Грешно изчисление на печалбата.

Грешка в изчислението на печалбата. Защо печалбата, показана в моята търговска платформа, се различава от сумата, с която се е увеличил балансът ми?

Проблемът е, че в настройките на вашия InstaTrader е избрана опцията да се показва резултата от сделката във валутата на поръчката, а не във валутата на депозита. Изберете опцията, като щракнете с десния бутон на мишката върху празно поле в секцията ""Търговия"" в долната част на прозореца на платформата, след което изберете ""Печалба"" в контекстното меню - ""Във валутата на депозита"".

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи