Câu hỏi kỹ thuật


Tính toán lợi nhuận sai.

Tại sao số lợi nhuận hiển thị trên nền tảng giao dịch của tôi khác với số tiền mà số dư đã tăng lên?

Điểm là trong cài đặt InstaTrader của bạn, tùy chọn hiển thị kết quả giao dịch được chọn là theo đơn vị tiền tệ của lệnh, không phải theo đơn vị tiền tệ của khoản tiền gửi. Hãy chọn tùy chọn này bằng cách nhấp chuột phải vào một ô trống trong phần ""Giao dịch"" ở dưới cùng của cửa sổ nền tảng, sau đó chọn ""Lợi nhuận"" trong menu ngữ cảnh - ""Theo đơn vị tiền tệ gửi"".

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn