Състезания


Определяне на победител

1. Победителите в конкурса се определят чрез прозрачно интернет гласуване, провеждано сред посетителите на уебсайта на конкурса.

2. Гласуването започва, когато се появи профил на уебсайта на конкурса и продължава до края на конкурса. Потребителите на уебсайта, които имат активен търговски сметка с InstaForex, свързана с потребителския им профил, имат право да гласуват за няколко участници. Все пак се допуска само един глас на участник. Няма ограничения за броя гласове на ден. Потребителите, които нямат активни сметки InstaForex, могат да гласуват не повече от три пъти на ден.

3. Теглото на гласа на потребителя е еквивалентно на 10 точки. За да се увеличи теглото на гласа, потребителите трябва да свържат активна сметка InstaForex към своя профил. След свързването на сметката с профила, теглото на гласа на потребителя ще се увеличи пропорционално на баланса на сметката. Ако балансът на търговската сметка е по-малък от 200 долара, теглото на един глас ще бъде равно на 20 точки. Ако балансът на търговската сметка надвишава 200 долара, теглото на гласа ще се изчисли според формулата: баланс на сметката в USD/10. Независимо от баланса на сметката на PAMM трейдъра, който надвишава 10 000 долара, теглото на гласа ще се изчисли според следната формула: 10 000 долара/10. Ако балансът на сметката се намали, теглото на гласа на потребителя (включително вече дадените гласове) намалява пропорционално на изтеглената/загубената сума.

4. На базата на резултатите от интернет гласуването ще бъдат определени следните победители:

Miss Insta Asia

Forex Lady

Miss Posh

Miss Creativity

Miss Spice

Miss Smile

5. Забранено е използването на нечестни методи за увеличаване на рейтинга на участника. Нечестните методи включват предплатени задачи на специализирани уебсайтове, регистрация на няколко сметки от един компютър и други. В случай че администрацията на конкурса установи такива нарушения (увеличаване на гласовете), рейтингът на участника ще бъде нулиран или участникът ще бъде дисквалифициран. По време на разследването на случая, профилът на участника ще бъде блокиран

.

6. Компанията има право да поиска от участника да предостави информация за ресурсите, по които рекламира уеб страницата си. В случай на липса на отговор, администрацията на конкурса запазва правото да блокира профила на участника.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи