Състезания


Как се определят победителите?

1. Всички сделки на състезателите автоматично се затварят по текущи цени в края на състезанието.
 
2. Собствениците на най-големите депозити се обявяват за победители.
 
3. Ако резултатите от състезанието показват, че двама участници имат депозити с еднакъв размер, Компанията си запазва правото да определи местата на тези двама участници в класирането.
 
4. Победителите в конкурса дават съгласието си за публикуване на пълните си имена.
 
5. Един и същ участник не може да получи награда два пъти в рамките на един месец. В случай, че състезателят спечели повече от веднъж месечно, редът с награди ще започне от мястото, заето от този участник.
 
6. Състезателите трябва да отговарят на следното изискване за получаване на наградните средства: поне 5% от общата печалба трябва да идва от търговия с GBP/USD и GBP/JPY.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи