Các cuộc thi


Người chiến thắng được xác định như thế nào?

1. Tất cả các giao dịch của người dự thi được tự động đóng theo giá hiện hành khi kết thúc cuộc thi.

2. Chủ sở hữu của các khoản tiền gửi lớn nhất được tuyên bố là người chiến thắng.

3. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có số tiền gửi bằng nhau, Công ty có quyền quyết định vị trí của hai thí sinh này trong bảng xếp hạng.

4. Những người chiến thắng cuộc thi đồng ý cho công bố họ và tên của họ.

5. Cùng một người tham gia không được nhận giải thưởng hai lần trong một tháng. Trong trường hợp người dự thi thắng nhiều hơn một lần trong tháng, dòng giải thưởng sẽ bắt đầu từ vị trí do người tham gia này thực hiện.

6. Các thí sinh phải đáp ứng yêu cầu sau để nhận được quỹ giải thưởng: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải đến từ giao dịch GBP / USD và GBP / JPY.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn