Състезания


Участник в Късметлийски трейдър има повече от 10 отворени поръчки, защо не е дисквалифициран?

Рейтингът се актуализира на всеки 5 минути. Балансът се актуализира всяка минута. Това е свързано с факта, че информацията в акаунта няма време да се синхронизира с базата данни навреме. Следователно, ако участник затвори сделка и отвори нова за няколко секунди, и двете сделки ще бъдат отразени в рейтинга, въпреки че една от тях е затворена.
 
Никой няма да може да пристъпи правилата, ако Компанията открие някакви нарушения. Всеки състезател, който наруши правилата, ще бъде дисквалифициран.

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи