Các cuộc thi


Một người tham gia cuộc thi Nhà giao dịch May mắn có hơn 10 lệnh mở, tại sao anh ta không bị loại?

Xếp hạng được cập nhật 5 phút một lần. Số dư được cập nhật mỗi phút. Điều này liên quan đến việc thông tin trong tài khoản không có thời gian đồng bộ với cơ sở dữ liệu kịp thời. Do đó, nếu một người tham gia đóng một giao dịch và mở một giao dịch mới trong vài giây, cả hai giao dịch sẽ được phản ánh trong xếp hạng, mặc dù một trong số chúng đã bị đóng.

Không ai có thể làm sai các quy tắc, nếu Công ty phát hiện bất kỳ vi phạm nào. Mọi thí sinh vi phạm quy định sẽ bị loại.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn