Търговски условия


Търговски обем за валутни двойки

За да изчислим размера на сделката, трябва да вземем предвид следните детайли:

Баланс на сметката 1 000 RUB;

Валутна двойка EUR/USD;

Плечо 1/100.

Нека преобразуваме RUB в USD.

За да направим това, трябва да разделим баланса на сметката (1 000 RUB) на текущия обменен курс USD/RUB (23.6550) => 1 000/23,6550 = 42,27 USD

След това разделяме баланса на сметката (1 000 RUB) на текущия обменен курс USD/RUB (23.6550) => 1 000/23,6550 = 42,27 USD

Резултатът в USD умножаваме по плечото (100) => 42,27 * 100 = 4 227 USD. Преобразуваме EUR в USD.

За да отворим позиция с размер на сделката от 1 лот (10 000 EUR) за валутната двойка EUR/USD, трябва да знаем сумата в USD, която е равна на 10 000 EUR. Затова умножаваме 10 000 EUR по текущия обменен курс EUR/USD (1,5475) => 10 000 * 1,5475 = 15 475 USD

Размер на сделката

За да оценим размера на търговията, трябва да разделим баланса на сметката на размера на сделката =>

Размер на търговията = 4 227 USD / 15 475 USD = 0,27 лота

С плечо 1/500 получаваме 1,35 лота.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи