Điều kiện giao dịch


Khối lượng giao dịch cho các cặp tiền tệ

Để tính toán quy mô giao dịch, chúng ta cần tính đến các chi tiết sau:
 
- số dư tài khoản 1.000 RUB;
 
- Cặp tiền EUR / USD;
 
- đòn bẩy 1/100.
 
Hãy để chúng tôi chuyển đổi RUB sang USD.
 
Để thực hiện điều này, chúng ta cần chia số dư tài khoản = 1,000 RUB cho tỷ giá hối đoái hiện tại USD / RUB = 23,6550 => 1,000 / 23. 6.550 = 42,27 USD
 
Sau đó, chúng ta chia số dư tài khoản = 1000 RUB cho tỷ giá hiện tại USD / RUB = 23,6550 => 1000/23. 6.550 = 42,27 USD
 
Kết quả bằng USD, chúng tôi nhân với đòn bẩy => 42,27 * 100 = 4,227 USD. Chuyển đổi EUR sang USD.
 
Để mở một vị trí với quy mô giao dịch là 1 lot (10.000 EUR) cho cặp EUR / USD, bạn cần biết số lượng USD tương đương 10.000 EUR. Vì vậy, chúng tôi nhân 10.000 EUR với tỷ giá hối đoái hiện tại EUR / USD => 10.000 * 1.5475 = 15.475 USD
 
Quy mô giao dịch
 
Để ước tính quy mô giao dịch, cần chia số dư tài khoản cho quy mô giao dịch =>
 
Quy mô giao dịch = 4227 USD / 15475 USD = 0,27 lô
 
Với đòn bẩy 1/500, chúng tôi nhận được 1,35 lô

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn