Търговски условия


Заключени позиции

Маржата за заключените позиции се изчислява по следния начин.

Имаме три позиции, от които две са Продажба, а една е Купува (всичките тези три позиции за Купува и Продажба са заключени).

За да изчислите маржата, трябва да знаете валутната двойка, баланса на сметката и цената за Купува или Продажба.

Продажба 1.2670 0.1 лота (цената за Продажба е 1.2670)

Купува 1.2895 0.1 лота (цената за Купува е 1.2895)

Продажба 1.2915 0.1 лота

Формулата за изчисление е: (10,000*валутна двойка*размер на сделката)/100*0.25 (или делим на 4)

1. (10,000*1.2670*0.1)/100 = 12.67

_____________________________заключени позиции

2. (10,000*1.2895*0.1)/100 = 12.90

3. 12.67 + 12.90 = 25.57

4. 25.57*0.25 = 6.39 (или 25.57/4 = 6.39)

5. (10,000*1.2915*0.1)/100 = 12.91 (палана е 1:100)

6. Изваждаме резултатите от текущия баланс и изчисляваме маржата:

37.79 - 12.91 - 6.39 = 18.49 щатски долара (маржата за текущия баланс на сметката е 37.79 щатски долара)

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи