Όροι συναλλαγών


Κλειδωμένες θέσεις

Το περιθώριο για κλειδωμένες θέσεις υπολογίζεται ως εξής.

Έχουμε τρεις θέσεις με δύο από αυτές είναι Πώληση και μία Αγορά (και οι τρεις θέσεις Αγορά και Πώληση είναι κλειδωμένες).

Για να υπολογίσετε το περιθώριο, πρέπει να γνωρίζετε το ζεύγος νομισμάτων, το υπόλοιπο λογαριασμού και την τιμή αγοράς ή την τιμή πώλησης.

Πώληση 1.2670 0.1 lot (η τιμή πώλησης είναι 1.2670)

Αγορά 1.2895 0.1 lot (η τιμή αγοράς είναι 1.2895)

Πώληση 1.2915 0.1 lot

Ο τύπος υπολογισμού: (10.000*ζεύγος νομισμάτων*μέγεθος συναλλαγής)/100*0.25 (ή διαιρούμε με 4)

1. (10.000*1.2670*0.1)/100 = 12.67

_____________________________ κλειδωμένες θέσεις

2. (10.000*1.2895*0.1)/100 = 12.90/

3. 12.67 + 12.90 = 25.57

4. 25.57*0.25 = 6.39 (or 25.57/4 = 6.39)

5. (10.000*1.2915*0.1)/100 = 12.91 (η μόχλευση είναι 1:100)

6. Αφαιρούμε τα αποτελέσματα από το τρέχον υπόλοιπο και υπολογίζουμε το περιθώριο:

37.79 - 12.91 - 6.39 = $18.49 (το περιθώριο για το υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασμού είναι $37.79)

 

Επιλεγμένα άρθρα

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους