Финансови въпроси


Система за конвертиране на обменни курсове при депозити и тегления

ьКак се различава системата за конвертиране на обменния курс на ИнстаФорекс за депозити и тегления от тези на другите валутни брокери?
 
Ако попълните сметката си във валута, която се различава от тази на вашата сметка, компанията използва текущия пазарен курс. Информацията за курса на депозита е достъпна както в клиентската зона, така и на основния уебсайт на компанията (конвертирането става по цена BID (офертна цена)).
 
Когато теглите средства във валута, различна от валутата на вашата сметка, компанията използва средния обменен курс. В някои случаи, определяйки курса, брокерът взема предвид текущите курсове и размера на депозитите.
 
Средният обменен курс на ИнстаФорекс е по-изгоден от системите за вътрешни курсове, използвани от други валутни брокери, тъй като вътрешните курсове включват огромни вътрешни спредове. Това означава, че депозирането се таксува по един курс, а тегленето - по друг.
 
Разликата между курсовете за теглене и депозит може да бъде до 10%. По този начин, когато депозирате 10 000 RUB в сметката си, е много вероятно да загубите 1000 RUB, дори ако тегленето се случва в същия ден.
 
Използването на среднопретегления подход за определяне на курсовете дава на търговеца възможност да депозира 10 000 RUB и да изтегли същите 10 000 RUB за същата сума в щатски долари.
 
Пример за изчисляване на среднопретегления обменен курс:
 
Първоначално клиент депозира 10 000 рубли по своята доларова сметка в размер на 66,57 рубли за 1 щатски долар. Към момента на кредитиране на тази сума по сметката сумата възлиза на 150,22 долара.
 
След известно време клиентът прави още един депозит от 5000 RUB по курс от 63,81 RUB за 1 USD. По време на кредитирането на тази сума по сметката, сумата се равнява на 78,36 долара.
 
По-късно клиентът решава да изтегли печалбата от 300 долара. Среднопретегленият обменен курс се изчислява по формулата на средно претеглената аритметична стойност:
 
10000/15000*66,57 + 5000/15000*63,81 = 65,65.
 
По този начин наличната сума за теглене е 19 695 рубли.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи