Câu hỏi tài chính


Công cụ chuyển đổi tỷ giá hối đoái để gửi và rút tiền

Công cụ chuyển đổi tỷ giá hối đoái InstaForex để gửi và rút tiền khác với các nhà môi giới ngoại hối khác như thế nào?
 
Nếu bạn gửi vào tài khoản của mình bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn, công ty sẽ sử dụng tỷ giá thị trường hiện tại. Thông tin về tỷ lệ ký quỹ có sẵn ở cả khu vực khách hàng và trên trang web chính của công ty (việc chuyển đổi diễn ra theo giá BID).
 
Khi bạn rút tiền bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản của mình, công ty sẽ sử dụng tỷ giá hối đoái trung bình. Trong một số trường hợp, khi xác định tỷ giá, nhà môi giới sẽ tính đến tỷ giá hiện tại và số tiền ký quỹ.
 
Tỷ giá hối đoái trung bình của InstaForex có lợi hơn so với hệ thống tỷ giá nội bộ được các nhà môi giới ngoại hối khác sử dụng vì tỷ giá nội bộ bao gồm chênh lệch nội bộ rất lớn. Nó có nghĩa là việc gửi tiền được tính theo một tỷ lệ, và rút tiền ở một tỷ lệ khác.
 
Chênh lệch giữa tỷ lệ rút tiền và gửi tiền có thể lên đến 10%. Vì vậy, khi bạn gửi 10.000 RUB vào tài khoản của mình, bạn có khả năng cao bị mất 1.000 RUB, ngay cả khi việc rút tiền diễn ra trong cùng một ngày.
 
Việc sử dụng phương pháp tiếp cận trung bình có trọng số để xác định tỷ giá mang lại cho nhà giao dịch cơ hội gửi 10.000 RUB và nhận lại 10.000 RUB tương tự với cùng một lượng đô la Mỹ.
 
Ví dụ về cách tính tỷ giá hối đoái bình quân trọng số:
 
Lúc đầu, một khách hàng gửi 10.000 RUB vào tài khoản đô la của mình với tỷ giá 66,57 RUB trên 1 USD. Tại thời điểm ghi có số tiền này vào tài khoản, số tiền bằng 150,22 USD.
 
Sau một thời gian, một khách hàng đã gửi thêm 5.000 RUB với tỷ giá 63,81 RUB trên 1 USD. Tại thời điểm ghi có số tiền này vào tài khoản, số tiền bằng $ 78,36.
 
Sau đó, khách hàng này đã quyết định rút số tiền lãi 300 đô la. Tỷ giá hối đoái bình quân gia quyền được tính theo công thức trung bình cộng trọng số:
 
10000/15000 * 66,57 + 5000/15000 * 63,81 = 65,65.
 
Do đó, số tiền có thể rút được là 19.695 RUB.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn