Търговски условия


Споразумение с компанията

Как мога да сключа търговски договор с InstaForex?

Съгласно законодателството на много страни не се изисква писмено сключване на договора.

При регистрацията на търговски акаунт вие приемате Обществената оферта, която не изисква подпис. Въпреки това, тя има същата валидност като договор, подписан от двете страни.

Избрани статии

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи