Όροι συναλλαγών


Συμφωνία με την εταιρεία

Πώς μπορώ να συνάψω επιχειρηματική σύμβαση με την InstaForex;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία πολλών χωρών, η σύναψη συμβολαίου γραπτώς δεν είναι υποχρεωτική.

Με την εγγραφή ενός λογαριασμού συναλλαγών, αποδέχεστε τη Δημόσια Προσφορά Σύμβασης, η οποία δεν απαιτεί υπογραφή. Ωστόσο, έχει την ίδια ισχύ με ένα συμβόλαιο που υπογράφεται από τις δύο πλευρές.

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους