Điều kiện giao dịch


Thỏa thuận với công ty

Làm thế nào để tôi ký kết một hợp đồng kinh doanh với InstaForex?

Theo quy định của nhiều quốc gia, việc ký kết hợp đồng bằng văn bản không bắt buộc.

Khi đăng ký một tài khoản giao dịch, bạn chấp nhận Thỏa thuận Công khai không yêu cầu chữ ký. Tuy nhiên, nó có giá trị tương đương với một hợp đồng được ký bởi cả hai bên.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn