Верификация


Безопасно ли е да ви дам данните си от банковата карта?

Данните от банковата карта се качват в Клиентската зона и достъпът до тях се предоставя единствено на вас. В Клиентската зона поверителната информация се предава чрез защитена връзка и се съхранява на защитени сървъри. По този начин ние гарантираме безопасността на данните на вашата банкова карта и ги защитаваме от неоторизиран достъп. Освен това молим всички наши клиенти да скрият чувствителни данни, преди да ни изпратят снимка на банкова карта. Трябва да видим само първите 6 и последните 4 цифри от номера на картата, валидността и подписа на собственика. Кодът CVС2/CVV2 трябва да бъде прикрит. Тази допълнителна мярка ще защити данните на банковата ви карта от злонамерена и неоторизирана употреба.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи