Xác minh


Cung cấp dữ liệu thẻ ngân hàng của tôi có an toàn không?

Dữ liệu thẻ ngân hàng được tải lên trong Khu vực khách hàng và quyền truy cập vào nó chỉ được cung cấp cho bạn. Trong Khu vực Khách hàng, thông tin bí mật được truyền qua kết nối an toàn và được lưu trữ trên các máy chủ được bảo vệ. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo an toàn cho dữ liệu thẻ ngân hàng của bạn và bảo vệ dữ liệu đó khỏi bị truy cập trái phép. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng của mình ẩn dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi ảnh thẻ ngân hàng cho chúng tôi. Chúng ta chỉ cần xem 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối của số thẻ, tính hợp lệ và chữ ký của chủ sở hữu. Mã CVС2 / CVV2 nên được che phủ. Biện pháp bổ sung này sẽ bảo vệ dữ liệu thẻ ngân hàng của bạn khỏi bị sử dụng độc hại và trái phép.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn