Процедура за откриване на сметка


Как да прикача акаунт към вече съществуващ акаунт?

Можете да прикачите акаунт към съществуващ акаунт в Кабинета на клиента в раздела Прикачени акаунти.

Моля, обърнете внимание, че всички данни за личния акаунт (с изключение на имейл адреса и телефонния номер) трябва да съвпадат до символа: пълно име, дата на раждане, адрес, включително пощенски код.

Сметките са прикачени за бързо превключване между офисите. Всички прикачени акаунти получават автоматично първо ниво на верификация. Верификацията се извършва на най-високото ниво на един от приложените акаунти. При откачване на акаунт от група акаунти, верификацията на неприкачения акаунт се нулира.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи