Λογαριασμοί συναλλαγών


Πώς μπορώ να συνδέσω έναν λογαριασμό με έναν υπάρχοντα λογαριασμό;

Μπορείτε να συνδέσετε έναν λογαριασμό με έναν υπάρχοντα λογαριασμό στην Περιοχή Πελάτη στην ενότητα Συνημμένοι λογαριασμοί.

 

Λάβετε υπόψη ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού λογαριασμού (εκτός από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν αριθμό τηλεφώνου) πρέπει να ταιριάζουν πλήρως σε όλους τους λογαριασμούς. Αυτό περιλαμβάνει το πλήρες όνομά σας, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και ταχυδρομικό κώδικα.

Αφού προσθέσετε έναν λογαριασμό σε έναν υπάρχοντα, θα μπορείτε να κάνετε γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των Περιοχών Πελατών. Όλοι οι συνημμένοι λογαριασμοί λαμβάνουν αυτόματα ένα μόνο επίπεδο επαλήθευσης. Το επίπεδο επαλήθευσης νέων λογαριασμών καθορίζεται από το υψηλότερο επίπεδο ενός από τους συνημμένους λογαριασμούς. Κατά την κατάργηση ενός λογαριασμού από μια ομάδα λογαριασμών, το επίπεδο επαλήθευσής του μηδενίζεται.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους