Състезания


Алгоритъм за определяне на победителя

Победителят в състезанието за Ферари на ИнстаФорекс ще бъде определен съгласно следната схема: победителят се избира въз основа на последните 5 цифри от търговска сметка, независимо дали съдържа 5, 6 или 7 цифри. Ако тези 5 цифри съвпадат с номера на Ферари, притежателят му се обявява за собственик на Ferrari F8 Tributo.
 
Номерът на Ферари се формира от последните пет цифри от петте курса на основните валутни двойки.
 
първа цифра от Ферари = последна цифра от курса на затваряне на EUR/USD
втора цифра на Ферари = последната цифра от курс на затваряне на GBP/USD 
трета цифра на Ферари = последната цифра от курса на затваряне на USD/JPY
четвърта цифра на Ферари = последната цифра от курса на затваряне на USD/CHF
пета цифра на Ферари  = последна цифра от курса на затваряне на USD/CAD
 
Цените на затваряне ще бъдат фиксирани в петък, 9 декември 2022 г., в 23:59 часа:
 
Валутният курс ще бъде определен въз основа на ценовата оферта.
 
В някои случаи номерът на сметката, съвпадащ с номера на Ферари, може да не бъде регистриран за състезанието. След това притежателят на предишната или следващата сметка се обявява за победител. Победителят се определя въз основа на най-високия депозит съгласно следната формула: A - B + C.
 
Ако има няколко номера на сметки, съвпадащи с генерирания номер на Ферари - 5-цифрен акаунт, петте последни цифри от 6-цифрен акаунт и петте последни цифри от 7-цифрен акаунт - основната награда ще бъде присъдена на притежателя на сметката с най-висок депозит. Победителят се определя въз основа на най-високия депозит съгласно следната формула: A - B + C.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи