Các cuộc thi


Thuật toán xác định người chiến thắng

Người chiến thắng trong cuộc thi Ferrari InstaForex sẽ được xác định theo sơ đồ sau: người chiến thắng được chọn dựa trên 5 chữ số cuối cùng của tài khoản giao dịch, bất kể nó có chứa 5, 6 hay 7 chữ số hay như thế nào đi chăng nữa. Nếu 5 chữ số này trùng với số Ferrari, người sở hữu nó sẽ được công bố là chủ nhân của một chiếc Ferrari F8 Tributo.
 
Số Ferrari được hình thành từ năm chữ số cuối cùng trong năm tỷ giá của các cặp tiền tệ chính.
 
chữ số Ferrari đầu tiên = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa EUR / USD
chữ số Ferrari thứ hai = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa GBP / USD
chữ số Ferrari thứ ba = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / JPY
chữ số Ferrari thứ tư  = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / CHF
chữ số Ferrari thứ năm = chữ số cuối cùng của tỷ giá đóng cửa USD / CAD
 
Tỷ giá đóng cửa sẽ được cố định vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022, lúc 23:59:
 
Tỷ giá tiền tệ sẽ được xác định dựa trên Giá mua (BID).
 
Trong một số trường hợp, số tài khoản trùng với số Ferrari có thể không được chủ sở hữu đăng ký tham gia cuộc thi. Khi đó, người sở hữu số tài khoản liền trước hoặc số tài khoản liền sau được tuyên bố là người chiến thắng. Người chiến thắng được xác định dựa trên số tiền gửi cao nhất theo công thức sau: A - B + C.
 
Nếu có nhiều số tài khoản trùng với số Ferrari đã tạo, vd tài khoản 5 chữ số, 5 chữ số cuối của tài khoản 6 chữ số và 5 chữ số cuối của tài khoản 7 chữ số thì giải thưởng chính sẽ được trao cho chủ nhân của một tài khoản có số tiền gửi cao nhất. Người chiến thắng được xác định dựa trên số tiền gửi cao nhất theo công thức sau: A - B + C.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn