Support service
×

Изисквания за профила

1. Профилът трябва да съдържа пълното име на участника.
 
2. Изискванията към снимките:
 
- В профила трябва да има не по-малко от три снимки
 
- Приетите файлови типове са .jpg, .jpeg, .gif и .png.
 
- Минималната ширина/височина на снимките е 500 px
 
- Максималната ширина/височина на снимките е 3000 px
 
- Размерът на снимката не трябва да надвишава 2 MB
 
- Снимки с лошо качество не се приемат
 
- Снимката не трябва да е кадър с отражение на човек в огледалото
 
- Лицето трябва да се вижда ясно и да е насочено към обектива на камерата
 
- Фотоколажи не се приемат
 
- Еротичните снимки са забранени
 
- Прекомерното редактиране на снимки с помощта на софтуер за графично редактиране не се приветства
 
- Забранено е изпращането на снимки, съдържащи лога на външни ресурси
 
- Забранено е изпращането на снимки, съдържащи други външни бележки
 
- Снимките трябва да съдържат само изображението на участничката, на тях не трябва да има други хора.
 
- Снимките могат да бъдат променяни за целия период на състезанието
 
3. Участничките са длъжни да попълнят всички полета на профила. Празни профили няма да бъдат приемани за участие в конкурса.
 
4. Забранено е създаването на повече от един профил за един участник или регистриране на профили за друго лице.
 
5. Профилът на участничката се появява на официалната уеб страница на състезанието, след като бъде одобрен от модератора.
 
6. Компанията си запазва правото да отхвърли снимките на участничките без да дава обяснение.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""