การแข่งขัน


ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด

1. โปรไฟล์ควรประกอบด้วยชื่อเต็มของผู้เข้าร่วม


2. ข้อกำหนดสำหรับรูปภาพ:


- โปรไฟล์ต้องมีรูปภาพไม่น้อยกว่าสามภาพ


- ประเภทไฟล์ที่ยอมรับได้คือ .jpg, .jpeg, .gif และ .png


- ขนาดขั้นต่ำของรูปภาพคือ 500 พิกเซล


- ขนาดสูงสุดของรูปภาพคือ 3,000 พิกเซล


- ขนาดของรูปภาพไม่ควรเกิน 2 เมกะไบต์


- ไม่ยอมรับรูปภาพที่มีคุณภาพไม่ดี


- รูปภาพไม่ควรเป็นภาพสะท้อนของตนเองในกระจก


- ใบหน้าต้องเห็นชัดเจนและหันไปทางเลนส์ของกล้อง


- ไม่ยอมรับภาพคอลลาจ


- ห้ามมีภาพเปลือย


- ไม่ยินดีต่อการแก้ไขรูปภาพมากเกินไปโดยใช้ซอฟต์แวร์แต่งภาพ


- ห้ามส่งรูปภาพที่มีโลโก้ของแหล่งข้อมูลภายนอก


- ห้ามส่งรูปภาพที่มีข้อความภายนอกอื่นๆ


- รูปภาพต้องมีเพียงภาพของผู้เข้าร่วมเท่านั้น; ไม่ควรมีคนอื่นอยู่ในนั้น


- สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน


3. ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกช่องของโปรไฟล์ โปรไฟล์ที่ว่างเปล่าจะไม่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมการแข่งขัน


4. ห้ามสร้างโปรไฟล์มากกว่าหนึ่งโปรไฟล์สำหรับผู้เข้าร่วมหนึ่งคนหรือลงทะเบียนโปรไฟล์ให้กับบุคคลอื่น


5. โปรไฟล์ของผู้เข้าร่วมจะปรากฏบนหน้าเว็บอย่างเป็นทางการของการแข่งขันหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแล


6. บริษัทของเราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรูปภาพของผู้เข้าร่วมโดยไม่ต้องให้เหตุผล

บทความแนะนำ

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

คอมมิชชั่นในการฝาก/ถอน

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่