Các cuộc thi


Yêu cầu đối với người tham gia cuộc thi

1. Hồ sơ phải chứa đầy đủ họ và tên của người tham gia.

2. Yêu cầu đối với hình ảnh:

- Hồ sơ phải chứa không ít hơn ba bức ảnh.

- Các loại tệp được chấp nhận là .jpg, .jpeg, .gif và .png.

- Kích thước tối thiểu của ảnh là 500 px.

- Kích thước tối đa của ảnh là 3,000 px.

- Kích thước tệp ảnh không được vượt quá 2 MB.

- Ảnh chất lượng kém sẽ không được chấp nhận.

- Ảnh không được chụp phản chiếu trong gương.

- Khuôn mặt phải được nhìn rõ ràng và hướng về phía ống kính máy ảnh.

- Không chấp nhận ảnh ghép.

- Ảnh khiêu dâm là cấm.

- Không hoan nghênh việc chỉnh sửa quá mức ảnh bằng phần mềm đồ họa.

- Cấm gửi ảnh chứa logo của các nguồn lực bên ngoài.

- Cấm gửi ảnh chứa các ghi chú bên ngoài khác.

- Ảnh chỉ được chứa hình ảnh của người tham gia; không được có người khác trong đó.

- Có thể thay đổi ảnh trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

3. Người tham gia có nghĩa vụ điền đầy đủ tất cả các trường trong hồ sơ. Hồ sơ trống sẽ không được chấp nhận tham gia cuộc thi.

4. Cấm tạo hơn một hồ sơ cho một người tham gia hoặc đăng ký hồ sơ cho người khác.

5. Hồ sơ của người tham gia sẽ xuất hiện trên trang web chính thức của cuộc thi sau khi được người điều hành chấp thuận.

6. Công ty có quyền từ chối ảnh của người tham gia mà không cần giải thích.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn