Support service
×

Как се определят победителите в състезанието Рали FX-1?

1. Всички сделки на състезателите се затварят автоматично на текущи цени в рамките на първите 10 минути след приключване на състезанието. Участниците признават, че цените на затваряне могат да варират поради няколко минути разлика във времето на затваряне. Суаповете също се вземат предвид, когато се определят победителите.
 
2. Собствениците на най-големите депозити се обявяват за победители.
 
3. Ако резултатите от състезанието показват, че двама участници имат депозити с еднакъв размер, Компанията си запазва правото да определи местата на тези двама участници в класирането.
 
4. Победителите в състезанието дават съгласието си за публикуване на пълните си имена.
 
5. Един и същ участник не може да получи награда два пъти в рамките на един месец. В случай, че състезателят спечели повече от веднъж месечно, редът с награди ще започне от мястото, заето от този участник.
 
6. Състезателите трябва да отговарят на следното изискване за получаване на наградните средства: поне 5% от общата печалба трябва да идва от търговия с GBP/USD и GBP/JPY.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""