Състезания


Определяне на победителите в ралито FX-1

1. Всички сделки на участниците се затварят автоматично на текущите цени в рамките на първите 10 минути след края на състезанието. Участниците признават, че закриващите цени могат да варират поради разлика от няколко минути във времето за затваряне. Суаповете също се вземат под внимание при определянето на победителите.
 
2. Собствениците на най-големите депозити се обявяват за победители.
 
3. Ако резултатите от състезанието покажат, че двама състезатели имат депозити с еднакъв размер, Компанията си запазва правото да определи местата на тези двама участници в класацията.
 
4. Победителите в състезанието дават съгласието си за публикуване на техните пълни имена.
 
5. Един и същ участник не може да получи награда два пъти в рамките на един месец. В случай, че състезателят спечели повече от веднъж на месец, редът на наградите ще започне от мястото, заето от този участник.
 
6. Участниците трябва да отговарят на следното изискване, за да получат наградните средства: поне 5% от общата печалба трябва да идва от търговия с GBP/USD и GBP/JPY.

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи