Các cuộc thi


Xác định người chiến thắng cuộc thi Rally FX-1

1. Tất cả các giao dịch của các thí sinh sẽ được tự động đóng lại với giá hiện tại trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi cuộc thi kết thúc. Các thí sinh thừa nhận rằng giá đóng cửa có thể thay đổi do sự chênh lệch vài phút trong thời gian đóng cửa. Swaps cũng được tính đến khi xác định người chiến thắng.

2. Chủ nhân của các khoản tiền gửi lớn nhất sẽ được tuyên bố là người chiến thắng.

3. Nếu kết quả của cuộc thi cho thấy hai thí sinh có số tiền gửi bằng nhau, Công ty có quyền quyết định vị trí của hai người tham gia này trong bảng xếp hạng.

4. Những người chiến thắng trong cuộc thi đồng ý cho phép công bố tên đầy đủ của họ.

5. Một thí sinh không thể nhận giải thưởng hai lần trong một tháng. Trong trường hợp thí sinh chiến thắng nhiều hơn một lần trong một tháng, dãy giải thưởng sẽ bắt đầu từ vị trí mà thí sinh này chiếm được.

6. Các thí sinh cần đáp ứng yêu cầu sau để nhận được tiền thưởng: ít nhất 5% tổng lợi nhuận phải đến từ giao dịch GBP/USD và GBP/JPY.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn