Support service
×

Модели на продължаване на тренда

Модели на продължаване на тренда
 
При техническия анализ има възможност да се наблюдават графични модели, които потвърждават текущия тренд. Те са известни като модели на продължаване на тренда и изобразяват относително кратък период на консолидация на пазара, след който идват пробивите на тези модели към предишното движение на трендовете.
 
Най-значимите модели са:
 
Флагове
 
Знамето съдържа информация за посоката на движение на цената и нейната цел. Този модел изобразява краткия период на консолидация в границите на стабилен или стръмен възходящ тренд. Фигурата на консолидацията е ограничена от линиите на подкрепа и съпротива, които са успоредни или само малко сближаващи се, образувайки модел, подобен на флаг (паралелограм), по правило наклонен и противоположен на текущата посока на тренда или разположен хоризонтално. Стръмната линия на предишния тренд наподобява флага.
 
Вимпели
 
Вимпелите по същността си са подобни на флаговете, поради което същия анализ може да се приложи и към тях. Единствената разлика между тези модели е, че линиите на подкрепа и съпротива се сближават, образувайки самия вимпел. Ако предишният тренд е бичи, графичната фигура се нарича бичи вимпел.
 
Триъгълници
 
Триъгълниците могат да се разглеждат като флагове без флагщок.
 
Различават се четири вида триъгълници:
 
Симетрични
Издигащи се
Спадащи
Разширяващи се
 
Симетричен триъгълник се изгражда от симетрично сближаващи се линии на подкрепа и съпротива, начертани поне през четири точки. Симетричното сближаване на тези линии отразява съществуващия пазарен баланс между търсенето и предлагането. Следователно пробивът може да се появи във всяка посока. Но ако има бичи симетричен триъгълник, той вероятно ще бъде насочен като предишния тренд, затвърждавайки името на триъгълника като модел на продължаване на тренда.
Разширяващият се триъгълник или мегафонът е обърнат модел на всички обсъждани вече триъгълници, където не основата на триъгълника, а ъгълът му е коригиран спрямо линията на предходния тренд. Промяната в обема на търговията се случва съответно на обема увеличаващ се пропорционално на образуването на разширяващия се триъгълник.
 
Клинове
 
Клинът е тясно свързан с моделите на триъгълник и вимпел. Той е сходен по форма и време на формиране, но от гледна точка на формата и анализа, той повече прилича на вимпел без флагщок. Обикновено е пробиван в посоката, противоположна на наклона му, но съвпадаща с посоката на предишния тренд. В зависимост от тренда, клинът може да бъде бичи или мечи. Чрез клина на графиката е възможно да се види само продължението на тренда. Цените не се определят от този модел.
 
Правоъгълници
 
Правоъгълникът показва периода на консолидация на пазара. След пробива си валутата вероятно ще продължи предишния тренд. Но пробивът може да доведе до преход от продължаване на тренда към отскок.
Този модел се различава лесно и може да се разглежда като малък страничен тренд. Когато се формира по възходящия тренд и цената пробие, макар и в посока нагоре, правоъгълникът се нарича бичи.
 
Целта за цената е нивото, което се намира на разстоянието от височината на триъгълника от точката на пробива. Движението на цената се осъществява в рамките на ярките хоризонтални линии на подкрепа и съпротива. Действителният пробив по време на периода на консолидация може да се случи от всяка страна на триъгълника. Ако консолидацията се появи по низходящия тренд или неговото продължаване след пробива, триъгълникът се нарича мечи.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""