Support service
×

Тейк-профит не е била активирана или не е изпълнена поръчка за бай/сел-стоп, въпреки че цената я е достигнала

Необходимо е да се вземе предвид, че цената се състои от два компонента - офертна цена (Bid) и цена на запитване (Ask).
 
Цената Bid се показва на графиката.
 
Поръчката за продажба се отваря на цена Bid и затваря на цена Ask.
 
Поръчката за покупка се отваря на цена Ask и затваря на цена Bid.
 
Пример:
 
Нивото на печалба на вашата поръчка за продажба е 1,3121. Цената на графиката е достигнала 1,3120, но поръчката не се е затворила в точката за тейк-профит.
 
Графиката показва цената Bid, докато поръчката за продажба се затваря на цена Ask (Ask = Bid + спред) при Bid = 1,3120 и Ask = 1,3123. И така, вашата поръчка не е била затворена поради нейната минимална цена, равна на 1,3123.

Моля, попълнете формуляра по-долу:

Как бихте оценили получената подкрепа?

Коментари:

не е задължително

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време за попълване на нашето онлайн проучване

smile""