Support service
×

Тейк-профит не е била активирана или не е изпълнена поръчка за бай/сел-стоп, въпреки че цената я е достигнала

Необходимо е да се вземе предвид, че цената се състои от два компонента - офертна цена (Bid) и цена на запитване (Ask).
 
Цената Bid се показва на графиката.
 
Поръчката за продажба се отваря на цена Bid и затваря на цена Ask.
 
Поръчката за покупка се отваря на цена Ask и затваря на цена Bid.
 
Пример:
 
Нивото на печалба на вашата поръчка за продажба е 1,3121. Цената на графиката е достигнала 1,3120, но поръчката не се е затворила в точката за тейк-профит.
 
Графиката показва цената Bid, докато поръчката за продажба се затваря на цена Ask (Ask = Bid + спред) при Bid = 1,3120 и Ask = 1,3123. И така, вашата поръчка не е била затворена поради нейната минимална цена, равна на 1,3123.

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""