Support service
×

Jak převezmu výhru?

1. Vítěz může cenu převzít v zastupitelské kanceláři v Kaliningradu nebo v Moskvě, Rusko, případně po dohodě kdekoli na světě.

2. Cena mu bude předána až po kontrole platnosti průkazu totožnosti a po podepsání Předávacího protokolu. Předávací protokol musí obsahovat následující údaje: celé jméno, datum narození, údaje z průkazu totožnosti a telefonní číslo s kódem země a města. Pokud vítěz požadované informace nedodá, o právo na výhru automaticky přijde.

3. Pokud vítěz nemůže cenu převzít osobně, může Smlouvu o předání na základě plné moci udělené vítězem podepsat jiná osoba.

4. Po obdržení ceny přebírá vítěz odpovědnost za zaplacení daní a dalších povinných plateb stanovených vládou.

5. Vítěz může místo ceny získat účet s hodnotou 300 000 USD. Tento typ obchodního účtu má určité zvláštnosti.
 

Share your opinion

Comments:

not required

Your feedback is very important to us.
Thank you for taking the time to complete our online survey.

smile""