Διαγωνισμοί


Πώς να λάβετε το έπαθλο

1. Ο νικητής μπορεί να λάβει το έπαθλο στο αντιπροσωπευτικό γραφείο στο Καλίνινγκραντ ή τη Μόσχα της Ρωσίας, καθώς και οπουδήποτε στον κόσμο κατόπιν συμφωνίας.

2. Ο νικητής μπορεί να λάβει το έπαθλο μόνο αφού ελεγχθεί η εγκυρότητα της ταυτότητας και υπογραφεί το πιστοποιητικό αποδοχής. Το πιστοποιητικό αποδοχής πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: πλήρες όνομα, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία ταυτότητας και αριθμό τηλεφώνου με τον κωδικό μιας χώρας και μιας πόλης. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα στερηθεί αυτόματα το δικαίωμα να αποκτήσει το έπαθλο.

3. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί να λάβει το έπαθλο αυτοπροσώπως, η Συμφωνία Αποδοχής μπορεί να υπογραφεί με άλλο άτομο βάσει πληρεξουσίου που έχει χορηγηθεί από τον νικητή.

4. Αφού λάβει το έπαθλο, ο νικητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή φόρων και άλλων υποχρεωτικών πληρωμών που έχει ορίσει η κυβέρνηση.

5. Ο νικητής μπορεί να πάρει έναν λογαριασμό 300.000 $ αντί για το έπαθλο. Αυτός ο τύπος λογαριασμού συναλλαγών έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες.

 

Επιλεγμένα άρθρα

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για κατάθεση;

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους