Τεχνικές ερωτήσεις


Η ανταλλαγή δεν χρεώθηκε, αν και η λειτουργία δεν απενεργοποιήθηκε

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό:

1. Ανοίξατε μια συναλλαγή για το ζευγάρι με μηδενική ανταλλαγή. Παρακάτω είναι μια λίστα με τέτοια ζεύγη: http://instaforex.com/gr/specifications

2. Τα SWAPs έχουν χρεωθεί, αλλά το ποσό των χρεωμένων swaps είναι μικρότερο από το ελάχιστο δυνατό ποσό που εμφανίζεται στην πλατφόρμα.

Λάβετε υπόψη ότι τα χρήματα στον λογαριασμό εμφανίζονται εντός 0.01 $. Για παράδειγμα: η τιμή ανταλλαγής για το ζεύγος GBP/USD είναι 0.20 pips, δηλ. για 1 lot, θα είναι 0.20 USD (1 USD * 0.20). Ωστόσο, για μια συναλλαγή στο ίδιο ζεύγος νομισμάτων με το μέγεθος συναλλαγών 0.01 lot, το ποσό της κεκτημένης ανταλλαγής θα είναι ίσο με 0.002 USD (αξία Pip 0.01 USD * 0.2). Αυτό το ποσό δεν μπορεί να εμφανιστεί στην πλατφόρμα. Εάν έχετε διατηρήσει τη θέση σας ανοιχτή για πέντε ημέρες, η ανταλλαγή θα εμφανίζεται στην πλατφόρμα ως εξής: 0.002 * 5 = 0.01 USD.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους